Specjalny stadion…

Tory przeznaczone na wyścigi psów są specjalnie budowane , aby zapewniać optymalny tor biegu.

Dawniej posiadały trawiastą nawierzchnię, obecnie przysypywane są piaskiem i mają odpowiednio profilowaną nawierzchnię, co ułatwia zwierzętom pokonywanie łuków.

Charty ścigają się na specjalnie utworzonych w tym celu owalnych torach.